Hvordan er økonomien?

- Der er penge i skidtet

Pilerensningsanlæg er en helt igennem grøn og rentabel løsning, som har tjent sig selv hjem på kort tid.

Bortset fra at pilene skal klippes en gang om året, er der ingen driftsomkostninger på pileanlægget.

Som det eneste godkendte system er anlægget tilmed fritaget for spildevandsafgift.

Vidste du, at pilene efterfølgende må anvendes til fyring, når spildevandet er fra en almindelig husstand?