Pileanlæg

EN PIL I DEN RIGTIGE RETNING

Et pilerensningsanlæg er det eneste system, som ikke udleder rester til det omgivende miljø – og det eneste, der renser spildevandet 100 %, samtidig med at det reducerer indholdet af CO2 i atmosfæren.

Uden støj- og lugtgener falder anlægget naturligt ind i det omgivende miljø.

Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker en fordampning.

Vores indgående kendskab til branchen sikrer den korrekte udvælgelse af pilestiklinger af meget høj kvalitet. Ivar Haahr A/S anvender tre forskellige sorter af pilestiklinger, som er specialudviklet til pilerensningsanlæg i det åbne land.

Ram plet med et pilerensningsanlæg – den optimale miljørigtige løsning.

Fordele ved pilerensningsanlæg

Pileanlæg

- Reducerer indholdet af
CO2 i atmosfæren

Pileanlæg

- Renser dit spildevand
100 %

Pileanlæg

- Fjerner lugt- og
støjgener

Vidste du, at vi hos Ivar Haahr A/S også anvender pilesorter, som kan optage tungmetaller, der ellers ville forurene naturen?
Den bedste løsning for både dig og miljøet.