Hvordan fungerer et pileanlæg?

Enkelt og genialt

Et lukket pilerensningsanlæg med membran er helt uden afløb. Anlægget er dimensioneret efter den aktuelle mængde af spildevand og nedbør.

Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren, hvor bassinet fungerer som et lager. Pilene renser jorden for disse stoffer i løbet af vækstperioden, idet spildevandet anvendes som næring til væksten.

Pilene omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget.

Når pilene bliver skåret ned og fjernet, kan de bruges til at fyre med. Fra tredje vækstår svarer pilenes brændværdi pr. kvm til hele 0,75 liter olie.

Naturens egen rensning har mange fordele. Pilerensningsanlæg i det åbne land er billige i drift, meget miljøvenlige og
baseret på en gennemprøvet teknologi, der er ligeså genial, som den er enkel.