Bundfældningstanke

GOD PÅ BUNDEN

Watercare 3-kammertank er en velfungerende bundfældningstank til nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, pileanlæg, filteranlæg og minirenseanlæg, der er nem at installere.

Watercare 3-kammertank er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks førende eksperter i spildevandsrensning og plastteknik, samt flere af landets autoriserede kloakmestre.

3-kammertanken fra Watercare adskiller sig fra andre bundfældningstanke ved at kunne rumme en stor væskeoverflade og et forholdsmæssigt stort vandvolumen på 2,3 kubikmeter. Resultatet er en god strømningsfordeling samt en lang opholdstid og deraf følgende bedre bundfældning af partikler.

Se mere om vores pilerensningsanlæg og hvordan det fungerer her.

Bundfældningstank fra Watercare